Radek Otevřel Zahradní a krajinářská architektura Portfolio |           Služby |           Kontakt

Zahradní a krajinářská architektura

Při navrhování vycházím z podstaty daného prostoru a hledám vztah mezi tímto prostorem, okolní krajinou a člověkem. Mým cílem je, abyste se ve svém prostoru cítili dobře a přinášel Vám harmonii a radost. Zabývám se navrhováním zahradních úprav soukromých zahrad, interiérů, veřejných prostorů ve městě i krajině, …

Radek Otevřel


2012

Ozelenění areálu Hantály, a.s. – izolační zeleň, Velké Pavlovice 
Zadavatel: Hantály, a.s.
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová

Návrh zahradních úprav MŠ U Humpolky
Realizační dokumentace stavby
Investor: Město Tišnov
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová, Ing. Eva Doležalová

Bytový dům Aristoteles - návrh vegetačních prvků, Brno - Přízřenice
Zadavatel: Bukolsky architekti s.r.o.

Návrh zahrady rodinného domu ve Veverských Knínicích
Soukromý investor
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová

Návrh zahradních úprav hájenky v Lovčičkách 
Soukromý investor
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová

Návrh ozelenění střechy, zahradní domek v Lelekovicích
Soukromý investor
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová, Ing. Eva Doležalová

Návrh zahrady rodinného domu v Ořechově 
Soukromý investor
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová

Studie zimní zahrady, Lelekovice
Soukromý investor
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová

Úprava předzahrádky, ul. Černopolní, Brno
Soukromý investor


2011

NCZK – Květná zahrada – Holandská zahrada – Kroměříž
Projekt pro stavební povolení
Investor: Národní památkový ústav, p.o. ÚOP v Kroměříži
Zadavatel: Architekti D.R.N.H., s.r.o. – generální projektant

Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace a centrální depozitáře – Sadové úpravy
Investor: Technické muzeum v Brně
Zadavatel: Projekt building s.r.o. – generální projektant

Návrh zahradních úprav MŠ U Humpolky
Studie úprav
Investor: Město Tišnov
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová, Ing. Eva Doležalová

Regenerace veřejného prostranství v obci Popovice – prováděcí dokumentace
Investor: Obec Popovice
Zadavatel: Ing. Eva Doležalová

Obnova a ošetření významných stromořadí na historických hrázích
Investor: Zbyněk Zajíc
Zadavatel: Ing. Eva Doležalová

Regenerace zeleně v městyse Úsobí
Investor: Městys Úsobí
Zadavatel: Ing. Eva Doležalová

Návrh letní zahrádky pro čokoládovnu Minach
Investor: Čokoládovna Minach

Návrh zahradních úprav RD Neslovice
soukromý investor

Návrh střešní zahrady RD Lelekovice
soukromý investor

Návrh zahradních úprav RD v Mikulově
soukromý investor

Návrh zahrady RD v Babicích nad Svitavou
soukromý investor

Návrh zahrady RD, Brno, Azurová
soukromý investor

Návrh zahrady RD, Žebětín
soukromý investor


2010

Urbanisticko architektonická studie pro úpravu lesního areálu ul. Práčata
Investor: MČ Brno - Bosonohy
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová, Dimense, v.o.s. 

Obnova soukromého zámeckého parku, architektonická studie
soukromý investor
Spolupráce: Ing. Markéta Gregová

Regenerace vegetačních prvků zámeckého parku Jinošov, inventarizace dřevin
soukromý investor
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová

Revitalizace veřejného prostranství lokalita Blansko – Újezd
Investor: Město Blansko
Zadavatel: Dimense, v.o.s.
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová

Regenerace vegetačních prvků areálu nemocnice Kyjov
Investor: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Zadavatel: Ing. Eva Doležalová

Parkové úpravy Horova – Hornická v Tišnově
Dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
Investor: Město Tišnov
Spolupráce: Ing. Hana Šrajerová

Architektonický návrh proluky – atrium – Brno Chicco Corridor
Investor: Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o.
Zadavatel: Dimense, v.o.s.

Park pod kostelem v Tišnově
Studie úpravy
Investor: Město Tišnov
Spolupráce: Ing. Eva Wagnerová – hlavní projektant

Obnova zahrady bývalé obecné školy ve Chvaleticích, č.p. 124
Investor: Obec Chvaletice
Zadavatel: Ing. Jana Tupá
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová, Bc. Markéta Gregová

Náhradní výsadba liniové zeleně kolem toku Podávky, Pliva – Lachema a.s.
Investor: Pliva – Lachema, a.s. v likvidaci
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová, Ing. arch. Hana Šrajerová

Návrh střešní zahrady – Veletržní, Brno
soukromý investor

Návrh střešních zahrad u RD v Lelekovicích
Soukromý investor
Spolupráce: Ing. arch. Hana Šrajerová

Zahradní úpravy u rodinného domu – Babice nad Svitavou
soukromý investor

Zahrada rodinného domu v Útěchově
soukromý investor

Návrh střešní zahrady bytového domu v Jundrově
Soukromý investor
Spolupráce: Bc. Markéta Gregová

Návrh zahradních úprav u RD, Mokrá - Horákov
soukromý investor

Návrh zahrady rodinného domu v Omicích
soukromý investor

Dopravní značení cyklotrasy Moravskokrumlovsko – Jevišovicko
Investor: ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO, o.s.
Zadavatel: ADOS
Spolupráce: Urbania, s.r.o.


2009

Studie parkových úprav Horova – Hornická v Tišnově
Investor: Město Tišnov
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová

Park Hvězdička – ideová studie, soutěž
Investor: Statutární město Brno
Spolupráce: Bc. Hana Dvořáková

Návrh zahradních úprav u Bytového domu, ul. Lidická, Brno
soukromý investor

Barvičova – chodník s pásy zeleně na její severní straně
Investor: Statutární město Brno

Návrh zahradních úprav u rodinného domu, Babice u Rosic
soukromý investor

Zlepšení tepelně technických vlastností administrativní budovy GEOtest Brno, a.s.
- projektový podklad, inventarizace zeleně
Investor: GEOtest Brno, a.s.
Zadavatel: Dimense, v.o.s.

Areál technických služeb a sběrné středisko odpadů Blansko
Investor: Město Blansko
Zadavatel: Dimense, v.o.s.

Návrh zahradních úprav u bytového domu, ul. Ludická 21, Brno
soukromý investor

Návrh expozice firmy Urbania, Forarch 2009
Investor: Urbania, s.r.o.

Úprava hřbitova obce Hovězí
Investor: Obec Hovězí
Zadavatel: Dimense, v.o.s.

Stabilizace skalní stěny – SO 03 - sadové úpravy
Investor: Obec Mokrá - Horákov
Zadavatel: Dimense, v.o.s.

Naučná stezka s vyhlídkovou věží
Investor: Mikroregion Rakovec
Spolupráce: Urbania, s.r.o.

Návrh umístění městského mobiliáře pro park KC Semilasso
Investor: MČ Brno – Královo Pole
Zadavatel: Urbania, s.r.o.

Návrh ozelenění balkónů v bytovém domě, Brno
soukromý investor

Sadovnické úpravy v centrální části obce Polomí
Investor: Obec Polomí

Zahradní úpravy u RD – Troubsko
soukromý investor

Studie střešní zahrady v Ivančicích
soukromý investor
Spolupráce: Bc. Markéta Gregová

Návrh sadových úprav před vstupem do budovy č. 34, Zlín
Zadavatel: Acris zahrady, s.r.o.

Studie parkových úprav v areálu squashového centra v Tišnově
Investor: Město Tišnov

Revitalizace Náměstí Svobody, ulice Svárov a přilehlé prostory
- inventarizace dřevin
Zadavatel: MOBA studio s.r.o.
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová

Návrh zahradních úprav u RD, Lhota u Vsetína
soukromý investor


2008

Studie informačně orientačního značení a městského mobiliáře v jednotném vizuálním stylu v regionu Luhačovicko
Investor: Město Luhačovice
Spolupráce: Urbania, s.r.o., Michael Tomalík

Skácelova – obnova pásů zeleně
Investor: Statutární město Brno
Zadavatel: Ing. Eva Wagnerová, Terragram

Sadové úpravy před administrativní budovou firmy Beton Brož, s.r.o.
Investor: Beton Brož, s.r.o.

Studie informačních a orientačních systémů ve městě Kopřivnici a místních částech
Investor: Město Kopřivnice
Spolupráce: Urbania, s.r.o., Michael Tomalík

Rozšíření hřbitova v obci Zaječí
Investor: Obec Zaječí

Regenerace sídliště Dlouhá, Nový Jičín
Investor: Město Nový Jičín
Zadavatel: Dimense, v.o.s.

Návrh cykloturistických zastavení v Mikroregionu Hodonínsko
Investor: Mikroregion Hodonínsko
Spolupráce: Urbania, s.r.o.

Návrh zahradních úprav u RD s veterinární ordinací, Praha
soukromý investor

Návrh expozice firmy Urbania, Forarch 2008
Investor: Urbania, s.r.o.

Naučná stezka NPP Landek – návrh prvků vybavenosti
Zadavatel: Ing. Marián Kroček

Dopravní značení cyklotrasy Moravskokrumlovsko - Jevišovicko
Investor: Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, o.s.
Zadavatel: Urbania, s.r.o.

Zahradní úpravy u RD, Brno - Kníničky
soukromý investor

Návrh zahrad rodinného domu v Říčanech u Brna
soukromý investor


2007

Tišnov – rekonstrukce nám. 28. října, soutěž
Zadavatel: Město Tišnov
Spolupráce: Martin Starý

Návrh zahrady RD – Kanice
soukromý investor

Návrh expozice firmy Urbania, Forarch 2007
Investor: Urbania, s.r.o.


2006

Návrh informačně orientačního značení v Náměšti nad Oslavou
Investor: Město Náměšť nad Oslavou
Spolupráce: Urbania, s.r.o.

Studie naučné trasy „Kulturní promenáda“ ve městě Náměšť nad Oslavou
Investor: Město Náměšť nad Oslavou
Spolupráce: Urbania, s.r.o.

Návrh zahrady RD – Klecandova, Brno
Investor: Nejvyšší správní soud ČR

Návrh zahrady RD – Brno, Červený kopec
soukromý investor

Dokumentace k provedení zahradních úprav v obci Uhřice
Investor: Obec Uhřice


2005

Naučná cyklotrasa „Přírodním parkem Bobrava“
Zjednodušená prováděcí studie
Investor: Sdružení Cyklistická stezka Brno - Vídeň
Spolupráce: Ing. Eva Doležalová, Nina Čampulka

Návrh zahrady rodinného domu, Mladá Boleslav
soukromý investor


2004

Návrh zahradních úprav v areálu Formanky Hustopeče
Investor: Centrum volného času Hustopeče

Zahrada rodinného domu v Náměšti nad Oslavou
soukromý investor

Střešní zahrada na Lidické v Brně
soukromý investor

Vzdělávací a komunitní centrum Integra – Vsetín, sadové úpravy
Investor: Město Vsetín
Spolupráce: Hovořák&Hovořáková a partneři

Regenerace hostince Lužák, Lužice
soukromý investor


2003

Pasport zeleně města Zlína
Investor: Město Zlín
Spolupráce: MDP Geo, s.r.o., Ing. Marián Kroček, Ing. Eva Doležalová, Ing. Iva Vlková

Studie naučné stezky „Krajem říčky Ponávky“
Investor: Svazek obcí Ponávka
Spolupráce: Urbania, s.r.o.

Studie koncepce orientačního systému panelového sídliště Kamenný vrch
Investor: Městská část Brno – Nový Lískovec
Zadavatel: Dimense Brno
Spolupráce: Urbania, s.r.o.

Vila nad údolím, Praha - Hodkovičky
soukromý investor
Zadavatel: Ing. arch. Markéta Veselá

Architektonicko – urbanistická studie veřejného prostranství
Investor: Městská část Brno – Nový Lískovec
Spolupráce: Dimense Brno, Urbania, s.r.o.

Návrh památníku v Janově dvoře
Investor: Obec Uhřice
Spolupráce: ak. soch. Nikos Armutidis

 


Radek Otevřel
Zahradní a krajinářská architektura